معرفی معاون
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اردبیل : آقای خلیل احمدیان

رشته تحصیلی: حسابداری صنعتی

سوابق مدیریتی:
- معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری  از مورخه 98/10/1
- معاون مالی و اقتصادی شهرداری از مورخه 96/3/21  لغایت 98/9/30
- معاون اداری و مالی شهرداری از مورخه 93/8/10  لغایت 96/3/20
- معاون خدمات شهری شهرداری
- مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل
- مدیر منطقه 3 شهرداری
- مدیر بازرسی شهرداری
- مدیر سرمایه انسانی (امور اداری) شهرداری
- رئیس امور اداری و خدمات اداری شهرداری


 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
منبع معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۲۷۸