معرفی معاون
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اردبیل : آقای بهرام شیخلووند


 
  
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
منبع معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۳۳۱