تماس با ما


آدرس دقیق: اردبیل، خیابان مالک اشتر، پایین تر از میدان شهید گودرز محمدی، ساختمان شماره 2 شهرداری اردبیل (ساختمان شهریار)، طبقه 7، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اردبیل


کد پستی:  5613643344 (کد پستی ساختمان مرکزی شهرداری اردبیل)

شماره تماس:  04533669316 دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اردبیل  

پست الکترونیکی: info@ardabilcity.ir

فاکس:   04533230285  (فاکس ساختمان مرکزی شهرداری اردبیل ) 
  
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴
منبع معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۲۳۸